Site-Info.....wat algemene uitleg over de site.. | Snelmenu - Index

 
 
 
Opzet van deze site

Zoals ik al op de hoofdpagina melde, ben ik deze site ooit begonnen omdat ik alles bij elkaar wilde zien wat en webmaster op weg kan helpen om van zijn / haar site een Suc6 te maken. Aangezien ik zelf een website wou maken, en geen onderwerp wist.. leek het me leuk om dus een site voor webmasters te maken. Al doende leert men, en zo is de site meegegroeid qua inhoud en vormgeving aan mijn eigen kennis van webdesign. Dus wat ikzelf in den beginne nodig had.. vind je nu hier op de site.. en ook nu ik ( ietwat ) gevorderd ben in mijn kennis, worden die onderwerpen ook op de site genoemd. ( waaronder de tips en tricks, scripts etc ). Ook in de toekomst zal dit gebeuren. waardoor er zowel voor de beginnende- als de gevorderde webmaster voldoende te vinden zal zijn. Wat ooit als een hobby begon, zal in dezelfde denkwijze worden voortgezet, nu ook onder een Kvk nummer xxxxx in Arnhem !  

 
 

 
 
De navigatie

Deze website is gemaakt met Frontpage, en maakt gebruik van zogenaamde "Frames" . In het bovenste frame vind je de header.. met daaronder een 8-tal links, die je snel en eenvoudig door de site heen surfen. In het hoofdframe daaronder worden alle interne links geopend. Tevens vind je hier een overzicht van alle rubrieken met een korte beschrijving daarbij. Wil je meer weten , of de over de sub-rubriek .. klik dan op de pijltjes >> voor meer info. In het linker frame vind je het menu. ( let op : Niet iedere Rubriek wordt in het menu vermeld, kan nl. ook op de hoofdpagina staan vermeld ). Iedere link bevat een overzichtslink ( opent een pagina met een overzicht ) en eventuele sub-links. Door op de hoofdlink te klikken.. sluit de betreffende rubriek weer. Wil je alle rubrieken sluiten, klik dan op de rode button links boven. Verder vind je op vrijwel iedere pagina het teken.. die je altijd terug brengt naar de hoofdpagina, en het teken, die bij aanklikken naar de top van de pagina springt.

 
 
 
 
Hoe werkt het

Over het algemeen wordt er bij iedere rubriek vermeld hoe iets te gebruiken. Zo kun je een animatie opslaan door met je rechter muisknop op de afbeelding te klikken, en te kiezen voor :"Afbeelding opslaan als" . Dit geld ook voor de achtergronden en de buttons. De uitleg over o.a. de javascripts en aplets vind je op de faq pagina. Voor meer contact mogelijkheden kijk je op de contact pagina. Alles op de site is in principe gratis. Je vind hier wel links naar sites die betaalde diensten aanbieden, en natuurlijk de nodige reclame, die is echter nodig om de kosten van de hosting van deze site te drukken. 

 
 
 
 
Site index

Voor diegene die het niet kunnen vinden op de site, is er een zoekmachine van google aanwezig, waarmee je zowel op de site, als op het Wereld Wijde Web kunt zoeken. Ontdek je een link die niet werkt op de site, stuur me dan even een mailtje ( aangezien de site zo complex is geworden, kan ik niet alle links geregeld op juistheid controleren) Dit kun je ook doen als je een link hebt gevonden die het vermelden waard is. Hieronder volgt een overzicht van alle hoofdrubrieken, die toegang geven tot iedere pagina op deze site.

 
 

Aanbiedingen HTML Pagina Tips & Tricks
Achtergronden Iconen Updates
Adverteren Java-Applets Uitleg Hosting
Animaties Java-Scripts  URL Submit
Boekenhoekje Laatste Updates Vacatures
Buttons Metatags Verdienen
Contact Mobieltjes !  Website Templates
Email Opleidingen Zoeken
Faq Pagina Partners
Gadgets Ringtones
Games Snuffelhoekje
Gratis Tools Site-Info
Generatoren Statistieken
Hardware Startpagina's
Hosting Templates
Hoofdpagina Toplijsten
 
 
 
 
Tot Slot....

De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiŽren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen. Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid. Ik heb getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat ik daarin niet geslaagd ben, verzoek ik u Contact met mij op te nemen.


Disclaimer

Leejoo is een geregistreerde handelsnaam bij de KVK onder nummer xxxxx. Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Leejoo is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Leejoo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Leejoo behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.