De kosten van linkbuilding

Alle Info over HTML en de codes...

 

Aangezien ik de laatste tijd veel vragen kreeg over het hoe en waarom over HTML, heb ik besloten de meeste HTML codes eens op een rijtje te zetten. Dit is uiteraard handig voor als je met je site bezig bent.. of als je bijv. een javascript moet invoegen.......Ook is het handig om eens een html code op te zoeken als je niet weet wat hij betekent ....


Minimale html codes Basis HTML Structurele opmaakPagina indeling Lijsten Achtergrond/kleurenFormulieren Tabellen

Kaders
Java

Overige Codes Handleiding HTML

Minimale html codes

Een html document moet minimaal uit de volgende codes bestaan, om een pagina als HTML document weer te kunnen geven :

<html>

<head>

<title>hier de titel</title>

</head>

<body>

</body>

</html>


Basis HTML


Documenttype

<HTML></HTML>

(begin en eind van het bestand)

Titel

<TITLE></TITLE>

(verplicht in de kopregels)

Kopgedeelte

<HEAD></HEAD>

(beschrijvende info, zoals de titel)

Inhoud

<BODY></BODY>

(hier tussen komt de eigenlijke pagina)


Structurele opmaak

Koppen

<H?></H?>

(tot 6 niveaus diep) <h1><h2>------<h6>

Kop uitlijnen

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>

(bijv: <H1 ALIGN="center">de kop</h1>)

Onderdeel

<DIV></DIV>

 

Onderdeel uitlijnen

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

Blokcitaat

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>

(meestal inspringend)

Nadruk

<EM></EM>

(meestal getoond als cursief)

Sterke nadruk

<STRONG></STRONG>

(meestal getoond als vet)

Citaat

<CITE></CITE>

(meestal cursief)

Code

<CODE></CODE>

(tekst van computerprogramma)

Voorbeeld-uitvoer

<SAMP></SAMP>

 

Invoer van toetsenbord

<KBD></KBD>

 

Variabele

<VAR></VAR>

 

Definitie

<DFN></DFN>

(niet veel gebruikt)

Adres van auteur

<ADDRESS></ADDRESS>

 

Grote letters

<BIG></BIG>

 

Kleine letters

<SMALL></SMALL>

 

Pagina indeling

Alinea

<P></P>

(afsluitende code vaak niet nodig)

Alinea uitlijnen

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>

 

Naar volgende regel

<BR>

(een Enter)

Voorbij plaatje

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

Horizontale lijn

<HR>

 

Positie

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

Dikte

<HR SIZE="?">

(in pixels)

Breedte

<HR WIDTH="?">

(in pixels)

% breedte

<HR WIDTH="%">

(als een percentage van paginabreedte)

Massieve lijn

<HR NOSHADE>

(zonder 3-dimensionaal uiterlijk)

Niet afbreken

<NOBR></NOBR>

(voorkomt afbreken regel)

Afbreken

<WBR>

(hier regel afbreken indien nodig)


Lijsten


Ongenummerde lijst

<UL><LI></UL>

(<LI> vóór elk element)

Compacte lijst

<UL COMPACT></UL>

 

Soort teken

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(voor de hele lijst)

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(deze & volgende)

Genummerde lijst

<OL><LI></OL>

(<LI>vóór elk element)

Compact

<OL COMPACT></OL>

 

Soort nummering

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(voor de hele lijst)

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(deze & volgende) 

Eerste nummer

<OL START=?>

(voor de hele lijst)

<LI VALUE=?>

(deze & volgende) 

Definitie-lijst

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=term, <DD>=definitie)

Compact

<DL COMPACT></DL>

 

Menu-lijst

<MENU><LI></MENU>

(<LI> vóór elk element)

Compact

<MENU COMPACT></MENU>

 

Bestandenlijst

<DIR><LI></DIR>

(<LI> vóór elk item)

Compact

<DIR COMPACT></DIR>

 


Achtergrond - kleuren


Plaatje op achtergrond

<BODY BACKGROUND="URL">

 

Achtergrondkleur

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$">

(volgorde is rood/groen/blauw) (dit is bijv: goed te zien in PaintShop Pro.)

Tekstkleur

<BODY TEXT="#$$$$$$">

 

Kleur link

<BODY LINK="#$$$$$$">

 

Kleur bezochte link

<BODY VLINK="#$$$$$$">

 

Kleur actieve link

<BODY ALINK="#$$$$$$">

 

Kleur hover link

<BODY HLINK="#$$$$$$">

(dit is de kleur van de link als je met de muis aanwijzer over de hyperlink heengaat.)

Formulieren


Definieer formulier

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

Zend bestand

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

Input-veld

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

Veldnaam

<INPUT NAME="***">

 

Waarde veld

<INPUT VALUE="***">

 

Aangekruist?

<INPUT CHECKED>

(voor hokjes en rondjes)

Veldgrootte

<INPUT SIZE=?>

(in aantal tekens)

Maximale lengte

<INPUT MAXLENGTH=?>

(in aantal tekens)

Keuzelijst

<SELECT></SELECT>

 

Lijstnaam

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

Aantal opties

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

Meervoudige keuze

<SELECT MULTIPLE>

(kiezen van meer dan één mogelijk)

Optie

<OPTION>

(dingen die gekozen kunnen worden)

Default optie

<OPTION SELECTED>

 

Input-venster (> 1 regel)

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

Naam venster

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

Regels afbreken

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 


Tabellen


Definieer tabel

<TABLE></TABLE>

 

Tabelrand

<table border=?></TABLE>

 

Celafstand

<TABLE CELLSPACING=?>

 

Celmarges

<TABLE CELLPADDING=?>

 

Gewenste breedte

<TABLE WIDTH=?>

(in pixels)

Breedte in %

<TABLE WIDTH="%">

(percentage van pagina)

Tabel-rij

<TR></TR>

 

Uitlijning

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

Tabel-cel

<TD></TD>

(moet binnen een tabel-rij vallen)

Uitlijning

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

Regels niet afbreken

<TD NOWRAP>

 

Aantal kolommen

<TD COLSPAN=?>

 

Aantal rijen

<TD ROWSPAN=?>

 

Gewenste breedte

<TD WIDTH=?>

(in pixels)

Breedte %

<TD WIDTH="%">

(percentage van tabel)

Celkleur

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

  

Tabelkop

<TH></TH>

(net zoals gegevens, maar vet en gecentreerd)

Uitlijning

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

Regels niet afbreken

<TH NOWRAP>

 

Aantal kolommen

<TH COLSPAN=?>

 

Aantal rijen

<TH ROWSPAN=?>

 

Gewenste breedte

<TH WIDTH=?>

(in pixels)

Breedte in %

<TH WIDTH="%">

(percentage van tabel)

Celkleur

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

Tabelbijschrift

<CAPTION></CAPTION>

 

Uitlijning

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(onder/boven tabel)


Kaders


Document met kader

<FRAMESET></FRAMESET>

(in plaats van <BODY>)

Rijhoogtes

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixels of %)

Rijhoogtes

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = relatieve grootte)

Kolombreedtes

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixels of %)

Kolombreedtes

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = relatieve grootte)

Breedte rand

<FRAMESET BORDER=?>

 

Randen

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

Kleur randen

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

Definieer kader

<FRAME>

(inhoud van een afzonderlijk kader)

Toon document

<FRAME SRC="URL">

 

Kadernaam

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

Kantlijnbreedte

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(linker- en rechterkantlijnen)

Kantlijnhoogte

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(onder en boven)

Schuifbalk?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

Vaste afmeting

<FRAME NORESIZE>

 

Randen

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

Kleur randen

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

Inhoud zonder kaders

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(voor browsers die kaders niet ondersteunen)


Java


Applet

<APPLET></APPLET>

 

Bestandsnaam applet

<APPLET CODE="***">

 

Parameters

<APPLET PARAM NAME="***">

 

Adres van applet

<APPLET CODEBASE="URL">

 

Applet identificator

<APPLET NAME="***">

(voor referenties elders in de pagina)

Alternatieve tekst

<APPLET ALT="***">

(voor browsers die Java niet ondersteunen)

Uitlijning

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

Afmetingen

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(in pixels)

Ruimte rond applet

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(in pixels)


Overige Codes


Commentaar

<!-- *** -->

(wordt niet getoond door de browser)

HTML 3.2 proloog

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

 

Doorzoekbaar

<ISINDEX>

(geeft een doorzoekbare index aan)

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(tekst waarmee om invoer gevraagd wordt)

Zend zoek- opdracht

<A HREF="URL?***"></a>

(gebruik een echt vraagteken)

URL van dit bestand

<BASE HREF="URL">

(moet in kopgedeelte)

Standaardnaam window

<BASE TARGET="***">

(moet in kopgedeelte)

Relatie tot andere bestanden

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(moet in kopgedeelte)

Meta-information

<META>

(moet in kopgedeelte)

Stijlen

<STYLE></STYLE>

(nog niet algemeen ondersteund) (tussen het <style> element kan heel de opmaak van

de tekst en pagina staan)

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(nog niet algemeen ondersteund)


 
 
 

 

 
 

copyright www.leejoo.nl