Metatags

 

Metatags zijn van groot belang voor je homepage... Een meta-tag is een code die je aan je site meegeeft voor de zoekmachines. Het is informatie die je op het eerste gezicht niet op je site terugvind, maar die op de achtergrond zorgt voor een goede indexering bij de zoekmachines. Hieronder volgt een voorbeeld van metatags zoals je die vind in de HTML opmaak van je pagina. Voor meer goede tips voor de opbouw van je pagina, klik hierHieronder volgen de meest voorkomende tags, en een korte omschrijving ervan :

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 4.0">Een omschrijving van het programma waarmee de site gemaakt is.
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="FOLLOW,INDEX">Hoe ver mogen zoekrobots uw site binnendringen 
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="de start voor webmasters">hier komt een beschrijving van je site
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="homepage, webmaster, javascript">hier komen de keywords die betrekking hebben op je site
<META NAME="TITLE" CONTENT="uitleg over metatags">titel van de pagina
<META NAME="LANGUAGE"="nederlands"> De gebruikte voertaal op de site.
<META NAME="revisit-after" CONTENT="6 days">tijd van   the revisit, bijvoorbeeld 6 days
<META NAME="rating" CONTENT="General">
<TITLE> hier kun je een langere titel invullen </TITLE>
<META NAME="REPLY-TO" ="mail@mailme.nl"> Het hoofd e-mail adres van bijvoorbeeld de webmaster
<META NAME="WEB_AUTHOR"="jan de webmaster">De naam van de persoon of het bedrijf dat de site gemaakt heeft 
</HEAD>

Dit voorbeeld kun je gebruiken voor je eigen site, verander dan wel de paarse tekst in de tekst die voor jouw site van toepassing is. 


Vind je dit allemaal wat lastig, maak dan gebruik van de diverse generators.. om het nog eenvoudiger te maken. Zo is er om te beginnen de  Metatag - generator. Deze tool genereert automatisch de metatags voor je site. Ook nieuw op de site is de rubriek Html codes ..... Hier zijn de meest voorkomende codes terug te vinden die je kunt aantreffen in een html document.....